Kunsthåndverksmarkedet i Kirkeristen

Det første markedet i Kirkeristen ble arrangert i 1970. Da deltok et 20 talls kunsthåndverkere. Siden den gang har det vært arrangert marked hvert eneste år, omtrent samme helg i august, og markedet har vokst til å omfatte ca 100 deltagende kunstnere fra hele landet. Årets marked er det 52. i rekken.

At både nyutdannede og etablerte kunsthåndverkere deltar, bidrar til å vise bredden i norsk ( bruksrettet ) kunsthåndverk og gjør det til en viktig begivenhet for publikum, og en faglig møteplass for kunsthåndverkerne. Her kan de besøkende se, kjøpe og snakke med kunstnerne bak hver enkelt gjenstand. Her er det mulig å bestille julekjolen, få spesiallaget forlovelsesringer, kanskje finner igjen yndlingskoppen mm.

Å kunne oppleve , få et innblikk i arbeidet rundt fremstillingen av kunsthåndverk er av uvurderlig betyding i en tid hvor det meste av håndverkstproduksjonen er ved å forsvinne og tilblivelse av ting og gjenstander ikke er noe man stiller spørsmål ved eller reflekterer over.

Hvert år har markedet besøk av skoleklasser på forskjellige årstrinn. Kunsthåndverkmarkedets sentrale beliggenhet i historiske omgivelser gir markedet en egen atmosfære og forsterker kulturopplevelsen.

At det også er permanente /faste kunstnerverksteder her gjør stedet til et attraktivt og interessant besøkssted for Oslos egne borgere og tilreisende året rundt. Markedet er selvfinansiert og en varierende gruppe kunsthåndverkere er alltid ansvarlige for hele arrangementet.