Markedskomiteen i Kunsthåndverksmarkedet på Kirkeristen ønsker NK´s medlemmer velkommen til årets marked 15., 16. og 17. august.

Eget navn og faggruppe må påføres innbetalingen.
Påmelding er gyldig når betaling er registrert.

Kontonr.: 1227.786.5317 (Sara Skotte)
IBAN NO34 1227 7865 317
BIC DNBANOKKXXX

Send inn nytt foto (ikke flere enn ett), nye foto er viktig for markedsføringen!   

All praktisk informasjon finner dere på INFO DELTAKERE. Om du likevel lurer på noe, kontakt Hillivi Huse 91586723 eller Anne-Line Iversen 92283909.