Vi ønsker alle velkommen til årets marked 2023

Det et veldig viktig at alle bidrar med å spre informasjon om markedet gjennom hjemmesider, Instagram, Facebook etc. Fortsett under markedsdagene.

1. Pga. nummerering og kart er det IKKE LOV Å BYTTE PLASS . Kart henger rundt på området så folk lett skal kunne finne dere.

2. Det er mulig å komme onsdag ettermiddag mellom kl. 16 og 19 med ting som kan oppbevares i Sara ‘s keramikk verksted (tidligere Grete’s) ved siden av Esaias restaurant første natten.  Sara er NYTT medlem i markedskomiteen.

3. Det er avløsere for 150 kr pr halvtime. De kommer rundt så du kan reservere tid.

4. Pass på verdiene og pengene. Det er ditt eget ansvar.

5. Kommisjon (10%) samles inn mellom kl.17 og 18. Ha det klart, lett jobben for dem som går rundt. Alle får navneskilt i tre Viktig at navneskiltet ditt synes ! Og la det ligge igjen etter markedet.
Salg etter innsamling føres på neste dag.

6. Etter hver markedsdag pakker du gjenstandene dine i kasser under bordet ditt. Portene låses når restaurantene stenger, og vi har to vakter fra kl 19-08.00 neste morgen.

7. Dette er et 3 dagers marked. Det er ikke akseptabelt å pakke ned pga.dårlig vær eller lignende av hensyn til våre besøkende og annonsering.

8. WC i forbindelse med Baltazar og i buegangen.

9. Sett bordet tilbake der du fant det ved markedets slutt. Bordene må ligge på paller kl.19 lørdag kveld, da blir de hentet.

10. Alt av SØPPEL og KASSER må taes med hjem. ( Gjensatt søppel er en trussel for arrangementet siden vi ikke har søppelavhenting).

11. Søndag skal området fremstå som rent og pent. NB: Forlat plassen som da du kom.

12. Det finns flere parkeringshus i området rundt Domkirken. Deltakere må selv orientere seg.

Om du lurer på noe, kontakt:
Anne-Line Iversen 92283909
Hillivi Huse 91586723
Sara Skotte 98694739