Markedskomiteen i Kunsthåndverksmarkedet på Kirkeristen ønsker NK´s medlemmer velkommen til markedet 2024, 15., 16. og 17. august. Påmeldingsskjema finner du her. Skjemaet blir tatt ned 22.april.

Påmelding er gyldig når betaling er registrert.

Kontonr.: 1227.786.5317 (Sara Skotte)
IBAN NO34 1227 7865 317
BIC DNBANOKKXXX